English

压缩气体系列产品

大容积钢质无缝气瓶

产品来源:2015-02-03

用于储存、运输空气、氢气、天然气等压缩气体的专用高压容器。...

54d17dbc9e838.jpg (400×241)

规格型号:

    φ559大容积高压气体站用气瓶系列:2000L1500L1300L1130L920L等不同水容积。

    φ559大容积钢质无缝气瓶系列:2380L2250L等不同水容积。

    φ610大容积钢质无缝气瓶系列:520L470L440L等不同水容积。

    φ715大容积钢质无缝气瓶系列:3740L3810L3930L4010L4170L等不同水容积。

    φ559出口大容积钢质无缝气瓶系列系列:2348L2210L2180L2160L1050L等不同水容积。

    φ559出口高强度大容积钢质无缝气瓶系列:1066L2320L2450L等不同水容积。

    φ850大容积钢质无缝气瓶系列:880L水容积。

性能特点:

    用于储存、运输空气、氢气、天然气等压缩气体的专用高压容器。

    具有以下优点:

    1、安全性能高:瓶体材质塑韧性好,受力均匀,应力分布合理;

    2、抗疲劳性好:采用有限元进行疲劳分析设计,确保产品抗疲劳性;

    3、具有充气量大,重量轻、性价比高等。

用    途:

    本产品广泛应用于管束式集装箱、长管拖车、站用瓶组产品的组装等。

技术参数:

559大容积高压气体站用气瓶系列

规格

容积(L)

外径
(mm)

设计壁厚(mm)

长度(mm)

重量
(kg)

工作压力(Mpa)

材质

WGS559-920-25Ⅰ

920

559

23

4850

1680

25

4130X

WGS559-1130-25Ⅰ

1130

5900

2004

WGS559-1300-25Ⅰ

1300

6750

2338

WGS559-1500-25Ⅰ

1500

7750

2686

WGS559-2000-25Ⅰ

2000

10290

3566


559/610/715大容积钢质无缝气瓶系列

规格

容积(L)

外径
(mm)

设计壁厚(mm)

长度(mm)

重量
(kg)

工作压力(Mpa)

材质

WGS559-2380-20Ⅱ

2380

559

16.5

11582

2840

20

4130X

WGS559-2250-20Ⅱ

2250

10950

2685

WGS610-520-16.6Ⅰ

520

610

15

2428

603

16.6

4130X

WGS610-470-16.6Ⅰ

470

2235

555

WGS610-440-16.6Ⅰ

440

2120

527

WGS715-3740-20Ⅰ

3740

715

21.12

10975

4362

20

4130X

WGS715-3810-20Ⅰ

3810

11182

4444

WGS715-3930-20Ⅰ

3930

11520

4578

WGS715-4010-20Ⅰ

4010

11750

4670

WGS715-4170-20Ⅰ

4170

12192

4845


559出口大容积钢质无缝气瓶系列

规格

容积(L)

外径
(mm)

设计壁厚(mm)

长度(mm)

重量
(kg)

工作压力(Mpa)

材质

WGS559-1050-25Ⅰ

1050

559

17.4

5400

1366

25

4130X

WGS559-2160-25Ⅰ

2160

10450

2610

WGS559-2180-25Ⅰ

2180

10500

2620

WGS559-2210-25Ⅰ

2210

10970

2769

WGS559-2348-25Ⅰ

2348

11580

2928


559出口高强度大容积钢质无缝气瓶系列

规格

容积(L)

外径
(mm)

设计壁厚(mm)

长度(mm)

重量
(kg)

工作压力(Mpa)

材质

WGS559-1066-25Ⅰ

1066

559

14.8

5400

1190

25

4130X

WGS559-2320-25Ⅰ

2320

10977

2268

WGS559-2450-25Ⅰ

2450

11580

2500